top of page

KAMA NEDİR

Kama, makine parçalarını birbirine çözülebilir şekilde bağlayan ve güç aktarmaya yarayan makine elemanıdır. 

bottom of page