112233
 

KAMA NEDİR

Kama, makine parçalarını birbirine çözülebilir şekilde bağlayan ve güç aktarmaya yarayan makine elemanıdır.