top of page

      KISACA RULMAN
İnsanoğlunun mekanik konulardaki teknolojik gelişmesi tekerleğin bulunuşu ile başlar.
Bugün gelinen noktada tekerleğin ve dönen her şeyin göbeğinde genellikle rulman vardır. 
Bu nedenle rulman dünyada en çok kullanılan makine elemanıdır.


     RULMANLARDA NUMARALANDIRMA SİSTEMATİĞİ
Rulmanlar dünyada belli başlı firmalar tarafından üretilmekte ve aynı tip rulmanlar standart bir numaralandırma sistemi ile piyasaya sürülmektedir. 
Bu sistematik ISO tarafından standart hale getirilmiş ve yayınlanmıştır. Metrik sistemi kullanmayan ülkelerde bile bu standart gösterimlere uyulmaktadır.

ISO tarafından standartlaştırılan boyut sistematiği basitçe şu şekilde gerçekleştirilmiştir.

 • Gösterimin son iki rakamı (en sağda) iç çapın belirtilmesi için kullanılmıştır. (Bkz 3.1 iç çap gösterimi)

 • İç çap gösteriminin solundaki rakam (sağdan üçüncü) dış çapı belirtmek için kullanılmıştır. 
  Bu hanede aynı iç çap büyüklüğündeki en küçük dış çap 8 ile belirtilir ve dış çap büyüdükçe hanedeki rakam 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4 olarak değişir.

 • Dış çap gösteriminin solundaki rakam (sağdan dördüncü) rulman genişliğini belirtmek için kullanılır. Aynı iç çapta en ince rulman genişliği için 0 rakamı kullanılır. Rulman genişliği arttıkça bu rakam 0, 1,  2, 3, 4, 5 olarak belirtilir. 
  (eksenel rulmanlar için bu rakamlar inceden kalına 7, 9, 1 olarak değişir.)

 • Rulman gösteriminin başındaki (en soldaki) harf veya rakamlar ise rulman tipini belirtir. (Bkz. 3.2 Rulman tip gösterimi)

 • Rulman gösteriminde iç çap için ayrılmış olan sağdaki iki rakamın sağına bir boşluk bırakıldıktan sonra o rulmanın sahip olduğu özel şekiller muhtelif rakam veya harfler ile belirtilir. (Bkz 3.3 rulman özel şekil gösterimleri

  RULMAN İÇ ÇAPI GÖSTERİMİ

 • Rulman iç çapı konusunda çok basit bir kural bulunmaktadır.
  19 mm den büyük ve 496 mm den küçük iç çaplar için rulman gösterimindeki son iki rakamın 5 katı rulman iç çapını verir.
  Örnek: NU 1088 silindirik rulman iç çapı d= 88*5= 440 mm.

 • Gösterimdeki son iki rakam en büyük 99 olabileceği için 5X99= 495mm den büyük iç çaplarda ise son rakamlar "/" işaretinden sonra direkt çap olarak yazılır. Örnek: 618/750  iç çapı 750 mm olan tek sıra bilyalı rulman. Bu kurallar tüm rulman tipleri için geçerlidir.  RULMAN TİP GÖSTERİM

 • Rulman tipini gösterimdeki başlangıç karakterleri belirler. Buna göre eğer ilk karakterler

 • 6 veya 16  ile başlıyorsa rulman tek sıra bilyalı rulmandır
  4 ile başlıyorsa rulman çift sıra bilyalı rulmandır. 
  1 veya 2  ile başlıyorsa rulman oynak bilyalı rulmandır.
  7  ile başlıyorsa rulman eğik bilyalı rulmandır.
  3  ile başlıyorsa rulman çift sıra eğik bilyalı rulmandır.
  Q  ile başlıyorsa rulman dört nokta temaslı bilyalı rulmandır.
  N  veya 319 ile başlıyorsa rulman silindirik makaralı rulmandır.
  HK veya N veya RNA ile başlıyorsa rulman iğne makaralı rulmandır.
  K  veya T veya 3 ile başlıyorsa rulman konik makaralı rulmandır.
  2 ile başlıyorsa rulman oynak makaralı rulmandır.
  5  ile başlıyorsa rulman eksenel bilyalı rulmandır.
  8  ile başlıyorsa rulman eksenel makaralı rulmandır.
  29  ile başlıyorsa rulman eksenel oynak makaralı rulmandır.


  RULMANLARIN ÖZEL ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİMİ

 • Rulman gösteriminin sonundaki alfabetik harfler şu anlama gelir.

 • K   : iç çapı konik rulman

 • Z   : Bir tarafi kapalı rulman

 • 2Z : İki tarafi kapalı rulman

 • N   : Rulmanın bir tarafında sekman yuvası var

 • NR  : Rulmanın bir tarafında sekman yuvası ile birlikte sekmanı var

 • M   : Bilya veya makaralar bronz kafes içnde

 • L    : Bilya veya makaralar alaşımlı kafes içnde

 • T    : Bilya veya makaralar Sentetik reçine kafes içinde

bottom of page