top of page

                                                            

Bakımsız tip mafsal yataklar, çalışma ömrü için özel gereksinimlerin olduğu veya metal/metal kayar yatakların tek yönlü yük gibi sebeplerle yağlama tekniği açısından uygun olmadığı durumlarda kullanılırlar. Bu yataklar 3 boyutta da ayar hareketlerine izin verirler ve yatak tipine (radyal, açı temaslı veya eksenel yatak)bağlı olarak radyal, eksenel veya kombine yükleri karşılayabilirler.

Bakım gerektirmeyen küresel düz yatakların PTFE'e (politetrafloroetilen) bağlı özel kayıcı katmanları vardır. Bu katmanlar, performans sıralamasına göre aşağıda gösterilmiştir.

  • ELGOGLIDE® – en yüksek performanslı katman

  • PTFE kompozit

  • PTFE-bronz film.

Bu malzemeler dış bileziğin veya mil rondelâsının kayar yüzeyini oluştururlar. Bunlar gelen kuvvetleri karşılarlar ve yağlamayı sağlarlar – yatakların başka herhangi bir şekilde yağlanmaması lazımdır.

Radyal mafsal yataklar

Radyal mafsal yataklar, bakım gerektirmeyen ELGOGLIDE®, PTFE kompozit veya PTFE-bronz film kayıcı katmana sahip iç ve dış bileziklerden oluşurlar. Bu yataklar radyal yüklerin yanında hafif eksenel kuvvetleri karşılayabilirler ve değişken dinamik yükler için uygundurlar.

bottom of page